Typ registrace

Jednotlivec (žák/učitel/rodič)

Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat. Zároveň prohlašuji, že souhlasím s podmínkami registrace a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů.