Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vlastnosti 01
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vlastnosti 02
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vlastnosti 03
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vlastnosti 04
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vlastnosti 05
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – poloměr, průměr 01
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – poloměr, průměr 02
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – poloměr, průměr 03
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – poloměr, průměr 04
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – poloměr, průměr 05
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vzájemná poloha bodu a kruhu, kružnice 01
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vzájemná poloha bodu a kruhu, kružnice 02
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vzájemná poloha bodu a kruhu, kružnice 03
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vzájemná poloha bodu a kruhu, kružnice 04
3 Matematika Geometrie Kružnice, kruh – vzájemná poloha bodu a kruhu, kružnice 05
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 1 01
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 1 02
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 1 03
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 1 04
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 1 05
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 2 01
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 2 02
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 2 03
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 2 04
3 Matematika Geometrie Kružnice – porovnávání level 2 05
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnice a přímky 01
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnice a přímky 02
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnice a přímky 03
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnice a přímky 04
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnice a přímky 05
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnic 01
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnic 02
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnic 03
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnic 04
3 Matematika Geometrie Kružnice – vzájemná poloha kružnic 05
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – střed úsečky 01
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – střed úsečky 02
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – střed úsečky 03
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – střed úsečky 04
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – střed úsečky 05
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – poloměr kružnic 01
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – poloměr kružnic 02
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – poloměr kružnic 03
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – poloměr kružnic 04
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – poloměr kružnic 05
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – délky úseček 01
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – délky úseček 02
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – délky úseček 03
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – délky úseček 04
3 Matematika Geometrie Kružnice – využití vlastností – délky úseček 05
5 Matematika Geometrie Kružnice 01
Zobrazena cvičení 1–51 (5 bonusová skryta)