Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
1 Matematika Geometrie Tvary 01
1 Matematika Geometrie Tvary 02
1 Matematika Geometrie Tvary 03
1 Matematika Geometrie Tvary 04
2 Matematika Geometrie Tvary 01
2 Matematika Geometrie Tvary 02
2 Matematika Geometrie Tvary 03
2 Matematika Geometrie Tvary 04
2 Matematika Geometrie Druhy čar 01
2 Matematika Geometrie Druhy čar 02
2 Matematika Geometrie Druhy čar 03
2 Matematika Geometrie Druhy čar 04
2 Matematika Geometrie Druhy čar 05
2 Matematika Geometrie Bod – vyznačení a označení 01
2 Matematika Geometrie Bod – vyznačení a označení 02
2 Matematika Geometrie Bod – leží, neleží na čáře 01
2 Matematika Geometrie Bod – leží, neleží na čáře 02
2 Matematika Geometrie Bod – přímá čára – vlastnosti 01
2 Matematika Geometrie Přímka – vzájemná poloha bodu a přímky 01
2 Matematika Geometrie Přímka – vzájemná poloha bodu a přímky 02
2 Matematika Geometrie Přímka – vzájemná poloha bodu a přímky 03
2 Matematika Geometrie Přímka, úsečka – vlastnosti 01
2 Matematika Geometrie Přímka, úsečka – vlastnosti 02
2 Matematika Geometrie Úsečka – porovnávání délky úseček 01
2 Matematika Geometrie Úsečka – porovnávání délky úseček 02
2 Matematika Geometrie Úsečka – porovnávání délky úseček 03
2 Matematika Geometrie Úsečka – porovnávání délky úseček 04
2 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 01
2 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 02
2 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 03
2 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 04
2 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 05
2 Matematika Geometrie Převody jednotek – jednotky délky – level 1 01
2 Matematika Geometrie Převody jednotek – jednotky délky – level 1 02
2 Matematika Geometrie Převody jednotek – jednotky délky – level 1 03
2 Matematika Geometrie Převody jednotek – jednotky délky – level 2 01
2 Matematika Geometrie Převody jednotek – jednotky délky – level 2 02
2 Matematika Geometrie Převody jednotek – jednotky délky – level 2 03
2 Matematika Geometrie Převody jednotek – jednotky délky – level 2 04
2 Matematika Geometrie Převody jednotek – jednotky délky – level 2 05
2 Matematika Geometrie Úsečky – shodnost 01
2 Matematika Geometrie Úsečky – shodnost 02
2 Matematika Geometrie Úsečky – shodnost 03
2 Matematika Geometrie Úsečky – shodnost 04
3 Matematika Geometrie Druhy čar 01
3 Matematika Geometrie Druhy čar 02
3 Matematika Geometrie Druhy čar 03
3 Matematika Geometrie Druhy čar 04
3 Matematika Geometrie Druhy čar 05
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 01
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 02
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 03
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 04
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 05
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 01
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 02
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 03
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 04
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 05
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 01
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 02
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 03
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 04
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 05
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 01
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 02
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 03
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 04
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 05
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 01
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 02
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 03
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 04
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 05
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 01
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 02
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 03
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 04
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 05
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 01
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 02
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 03
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 04
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 05
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 01
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 02
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 03
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 04
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 05
3 Matematika Geometrie Rovinné útvary, prostorové objekty 01
3 Matematika Geometrie Rovinné útvary, prostorové objekty 02
Zobrazit další cvičení...
Zobrazena cvičení 1–91 (9 bonusová skryta)