Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 01b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 02b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 03b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 04b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 05b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 06b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 07b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 08b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 09b
9 Český jazyk Skladba věty Věty vedlejší - druhy 10b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 01b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 02b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 03b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 04b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 05b
Zobrazena cvičení 1–15 (5 bonusová skryta)