Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - konkrétní, abstraktní 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - pád prostý, předložkový 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - pomnožná, hromadná, látková 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - význam slov 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - význam slov 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - význam slov 03b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - význam slov 04b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - význam slov 05b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - rod 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - rod 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - rod 03b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - rod 04b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - rod 05b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 03b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 04b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 05b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 06b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 07b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 08b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 09b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen 10b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 03b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 04b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 05b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 06b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 07b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 08b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 09b
9 Český jazyk Tvarosloví Podstatná jména - psaní velkých písmen (1) 10b
9 Český jazyk Tvarosloví Přídavná jména - druhy 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Přídavná jména - druhy 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Zájmena - druhy 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Číslovky - druhy 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - slovesný tvar 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - rod činný, trpný 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - třída 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - třída 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - třída 03b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - třída 04b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - třída 05b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - způsob 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - čas 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - čas 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - čas (1) 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - čas (1) 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - čas (1) 03b
9 Český jazyk Tvarosloví Příslovce - druhy 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Předložky - druhy 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Spojky - druhy 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slova ohebná a neohebná 01b
9 Český jazyk Tvarosloví Slova ohebná a neohebná 02b
9 Český jazyk Tvarosloví Slova ohebná a neohebná 03b
9 Český jazyk Tvarosloví Slova ohebná a neohebná 04b
9 Český jazyk Tvarosloví Slova ohebná a neohebná 05b
Zobrazena cvičení 1–58 (10 bonusová skryta)