Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
8 Český jazyk Skladba vět Věta jednoduchá, souvětí 01b
8 Český jazyk Skladba vět Věta jednoduchá, souvětí 02b
8 Český jazyk Skladba vět Věta jednoduchá, souvětí 03b
8 Český jazyk Skladba vět Věta jednoduchá, souvětí 04b
8 Český jazyk Skladba vět Věta jednoduchá, souvětí 05b
8 Český jazyk Skladba vět Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 01b
8 Český jazyk Skladba vět Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 02b
8 Český jazyk Skladba vět Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 03b
8 Český jazyk Skladba vět Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 04b
8 Český jazyk Skladba vět Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 05b
8 Český jazyk Skladba vět Poměr mezi větami 01b
8 Český jazyk Skladba vět Poměr mezi větami 02b
8 Český jazyk Skladba vět Poměr mezi větami 03b
8 Český jazyk Skladba vět Poměr mezi větami 04b
8 Český jazyk Skladba vět Poměr mezi větami 05b
Zobrazena cvičení 1–15 (4 bonusová skryta)