Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
7 Matematika Geometrie Trojúhelník – základy k sestrojení 01
7 Matematika Geometrie Trojúhelník – úhly 01
7 Matematika Geometrie Trojúhelník – obvod 01
7 Matematika Geometrie Trojúhelník – obvod (A) 01
7 Matematika Geometrie Trojúhelník – obsah 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – čtverec – obsah 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – čtverec – obvod 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – čtverec – obvod (A) 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – obdélník – obsah 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – obdélník – obvod 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – obdélník – obvod (A) 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – kosočtverec – obvod 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – kosočtverec – obvod (A) 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – kosočtverec – obvod (B) 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – kosodélník – obvod 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – kosodélník – obvod (A) 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – rovnoběžník – obsah 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – rovnoběžník – obsah (A) 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – lichoběžník – druhy 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – lichoběžník – obsah 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – lichoběžník – obvod 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – obecný čtyřúhelník – obvod 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – obecný čtyřúhelník – vlastnosti 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – druhy 01
7 Matematika Geometrie Čtyřúhelníky – druhy 02
7 Matematika Geometrie Hranoly – objem 01
7 Matematika Geometrie Hranoly – objem (A) 01
7 Matematika Geometrie Hranoly – objem (B) 01
7 Matematika Geometrie Hranoly – objem (C) 01
7 Matematika Geometrie Hranoly – objem (D) 01
7 Matematika Geometrie Hranoly – obsah pláště 01
7 Matematika Geometrie Hranoly – povrch 01
Zobrazena cvičení 1–32 (1 bonusová skryta)