Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Číselná řada 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Diktát čísel 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Čísla opačná 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Absolutní hodnota 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Porovnávání 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání (B) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Odčítání 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Odčítání (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Odčítání (B) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání, odčítání 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání, odčítání (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Dělení 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Dělení (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení, dělení 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení, dělení (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace 02
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace (A) 02
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace (B) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace (B) 02
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace - závorky 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace - závorky 02
Zobrazena cvičení 1–27 (0 bonusová skryta)