Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
7 Český jazyk Tvarosloví Zájmena - zájmeno jenž 01b
7 Český jazyk Tvarosloví Zájmena - zájmeno jenž 02b
7 Český jazyk Tvarosloví Zájmena - zájmeno jenž 03b
7 Český jazyk Tvarosloví Zájmena - zájmeno jenž 04b
7 Český jazyk Tvarosloví Zájmena - zájmeno jenž 05b
7 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - slovesný rod 01b
7 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - slovesný rod 02b
7 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - slovesný rod 03b
7 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - slovesný rod 04b
7 Český jazyk Tvarosloví Slovesa - slovesný rod 05b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovce - stupňování 01b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovce - stupňování 02b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovce - stupňování 03b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovce - stupňování 04b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovce - stupňování 05b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovečná spřežka, předložka 01b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovečná spřežka, předložka 02b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovečná spřežka, předložka 03b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovečná spřežka, předložka 04b
7 Český jazyk Tvarosloví Příslovečná spřežka, předložka 05b
Zobrazena cvičení 1–20 (5 bonusová skryta)