Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
6 Matematika Geometrie Úhly – druhy 01
6 Matematika Geometrie Úhly – druhy 02
6 Matematika Geometrie Úhly – druhy 03
6 Matematika Geometrie Úhly – druhy (A) 01
6 Matematika Geometrie Úhly – vedlejší a vrcholové 03
6 Matematika Geometrie Úhly – vedlejší a vrcholové 04
6 Matematika Geometrie Úhly – střídavé a souhlasné 05
6 Matematika Geometrie Úhly – střídavé a souhlasné 06
6 Matematika Geometrie Úhly – sčítání 01
6 Matematika Geometrie Úhly – odčítání 01
6 Matematika Geometrie Úhly – velikost – převody 01
6 Matematika Geometrie Úhly – velikost – převody (A) 01
6 Matematika Geometrie Úhly – velikost – převody (B) 01
6 Matematika Geometrie Úhly – velikost – převody (C) 01
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – druhy 01
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – druhy 02
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – druhy (A) 01
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – vnitřní úhly 01
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – vnější úhly 01
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – vnější úhly 02
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – výška, těžnice, střední příčka 01
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – výška, těžnice, střední příčka 02
6 Matematika Geometrie Trojúhelník – těžiště, průsečík 01
6 Matematika Geometrie Kvádr – objem 01
6 Matematika Geometrie Kvádr – objem 02
6 Matematika Geometrie Kvádr – povrch 01
6 Matematika Geometrie Krychle – objem 01
6 Matematika Geometrie Krychle – objem 02
6 Matematika Geometrie Krychle – povrch 01
6 Matematika Geometrie Krychle – povrch 02
6 Matematika Geometrie Polorovina 01
6 Matematika Geometrie Polorovina 02
6 Matematika Geometrie Názvy písmen řecké abecedy 01
Zobrazena cvičení 1–33 (0 bonusová skryta)