Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky (1) 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky (1) 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky (1) 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky (1) 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Zdvojené souhlásky (1) 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- (1) 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- (1) 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- (1) 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- (1) 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- (1) 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze (1) 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze (1) 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze (1) 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze (1) 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Předložky s/se, z/ze (1) 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn 05b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn (1) 01b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn (1) 02b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn (1) 03b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn (1) 04b
6 Český jazyk Pravopis slova Vyjmenovaná slova – souhrn (1) 05b
Zobrazena cvičení 1–50 (0 bonusová skryta)