Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 01
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 02
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 03
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 04
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 05
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 01
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 02
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 03
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 04
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 05
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 01
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 02
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 03
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 04
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 05
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 01
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 02
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 03
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 04
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 05
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 01
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 02
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 03
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 04
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 05
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 01
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 02
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 03
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 04
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 05
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 01
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 02
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 03
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 04
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 05
Zobrazena cvičení 1–35 (1 bonusová skryta)