Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
3 Matematika Geometrie Druhy čar 01
3 Matematika Geometrie Druhy čar 02
3 Matematika Geometrie Druhy čar 03
3 Matematika Geometrie Druhy čar 04
3 Matematika Geometrie Druhy čar 05
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 01
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 02
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 03
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 04
3 Matematika Geometrie Bod – vyznačené body 05
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 01
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 02
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 03
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 04
3 Matematika Geometrie Bod – vzájemná poloha bodu a přímky 05
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 01
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 02
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 03
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 04
3 Matematika Geometrie Úsečky – více úseček na přímce 05
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 01
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 02
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 03
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 04
3 Matematika Geometrie Úsečky – porovnávání 05
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 01
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 02
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 03
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 04
3 Matematika Geometrie Osová souměrnost 05
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 01
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 02
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 03
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 04
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – vlastnosti 05
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 01
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 02
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 03
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 04
3 Matematika Geometrie Geometrické útvary – zobrazené útvary 05
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 01
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 02
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 03
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 04
3 Matematika Geometrie Geometrická tělesa – názvy 05
3 Matematika Geometrie Rovinné útvary, prostorové objekty 01
3 Matematika Geometrie Rovinné útvary, prostorové objekty 02
3 Matematika Geometrie Rovinné útvary, prostorové objekty 03
3 Matematika Geometrie Rovinné útvary, prostorové objekty 04
3 Matematika Geometrie Rovinné útvary, prostorové objekty 05
3 Matematika Geometrie Krychle, kvádr – vlastnosti 01
3 Matematika Geometrie Krychle, kvádr – vlastnosti 02
3 Matematika Geometrie Krychle, kvádr – vlastnosti 03
3 Matematika Geometrie Krychle, kvádr – vlastnosti 04
3 Matematika Geometrie Krychle, kvádr – vlastnosti 05
3 Matematika Geometrie Polopřímky – poloha bodu a polopřímky 01
3 Matematika Geometrie Polopřímky – poloha bodu a polopřímky 02
3 Matematika Geometrie Polopřímky – poloha bodu a polopřímky 03
3 Matematika Geometrie Polopřímky – poloha bodu a polopřímky 04
3 Matematika Geometrie Polopřímky – poloha bodu a polopřímky 05
3 Matematika Geometrie Polopřímky – polopřímky navzájem opačné 01
3 Matematika Geometrie Polopřímky – polopřímky navzájem opačné 02
3 Matematika Geometrie Polopřímky – polopřímky navzájem opačné 03
3 Matematika Geometrie Polopřímky – polopřímky navzájem opačné 04
3 Matematika Geometrie Polopřímky – polopřímky navzájem opačné 05
3 Matematika Geometrie Polopřímky – společné body polopřímek 01
3 Matematika Geometrie Polopřímky – společné body polopřímek 02
3 Matematika Geometrie Polopřímky – společné body polopřímek 03
3 Matematika Geometrie Polopřímky – společné body polopřímek 04
3 Matematika Geometrie Polopřímky – společné body polopřímek 05
3 Matematika Geometrie Přímky – svislé a vodorovné 01
3 Matematika Geometrie Přímky – svislé a vodorovné 02
3 Matematika Geometrie Přímky – svislé a vodorovné 03
3 Matematika Geometrie Přímky – svislé a vodorovné 04
3 Matematika Geometrie Přímky – svislé a vodorovné 05
3 Matematika Geometrie Přímky – rovnoběžky, různoběžky 01
3 Matematika Geometrie Přímky – rovnoběžky, různoběžky 02
3 Matematika Geometrie Přímky – rovnoběžky, různoběžky 03
3 Matematika Geometrie Přímky – rovnoběžky, různoběžky 04
3 Matematika Geometrie Přímky – rovnoběžky, různoběžky 05
3 Matematika Geometrie Přímky – kolmé přímky 01
3 Matematika Geometrie Přímky – kolmé přímky 02
3 Matematika Geometrie Přímky – kolmé přímky 03
3 Matematika Geometrie Přímky – kolmé přímky 04
3 Matematika Geometrie Přímky – kolmé přímky 05
3 Matematika Geometrie Mnohoúhelníky – názvy 01
3 Matematika Geometrie Mnohoúhelníky – názvy 02
3 Matematika Geometrie Mnohoúhelníky – názvy 03
3 Matematika Geometrie Mnohoúhelníky – názvy 04
3 Matematika Geometrie Mnohoúhelníky – názvy 05
3 Matematika Geometrie Trojúhelník – výpočet obvodu level 1 01
3 Matematika Geometrie Trojúhelník – výpočet obvodu level 1 02
3 Matematika Geometrie Trojúhelník – výpočet obvodu level 1 03
3 Matematika Geometrie Trojúhelník – výpočet obvodu level 1 04
3 Matematika Geometrie Trojúhelník – výpočet obvodu level 1 05
3 Matematika Geometrie Trojúhelník – výpočet obvodu level 2 01
Zobrazit další cvičení...
Zobrazena cvičení 1–96 (4 bonusová skryta)