Reklama

Podmínky registrace na stránkách onlinecviceni.cz

  1. Při registraci je uživatel povinen uvést přihlašovací jméno a heslo, kterým se bude přihlašovat ke svému účtu. Tímto je registrace uživatele dokončena, uživatel nemusí uvádět žádné osobní údaje. Uživatel svou registrací souhlasí se zpracováním svých výsledků poskytovatelem. Výsledky budou zpracovávány zejména za účelem různých vyhodnocení, statistik, žebříčků apod. Svou registraci může uživatel kdykoliv zrušit, a to zasláním požadavku o zrušení registrace na e-mail poskytovatele. Pro případnou potřebu resetu hesla, zasílání výsledků uživatele, využívaní skupin, popřípadě zasílání důležitých obchodních sdělení uvede uživatel v rozšířené registraci kontaktní e-mailovou adresu. V případě, že tuto adresu neuvede, nebude tím jeho základní registrace dotčena a pomocí přihlašovacího jména a hesla se bude moci přihlásit ke svému účtu.Poskytnutý osobní údaj (e-mailová adresa) může uživatel kdykoliv vymazat na stránkách onlinecviceni.cz v kolonce „MŮJ ÚČET“.
  1. Uživatel může z důvodů soutěží, vyhodnocování soutěží, různých žebříčků či využívání skupin uvést v rozšířené registraci své jméno, příjmení, rok narození a místo bydliště. V případě, že tyto údaje neuvede, jeho základní registrace nebude dotčena a pomocí přihlašovacího jména a hesla se bude moci přihlásit ke svému účtu. Poskytnuté osobní údaje může uživatel kdykoliv vymazat na stránkách onlinecviceni.cz v kolonce „MŮJ ÚČET“.
  1. Uživatel bere na vědomí, že přihlašovací jméno ani jiné dodatečné údaje nesmí obsahovat názvy, které budou v rozporu se všeobecně právními předpisy České republiky, popř. jiné země, ve které uživatel pobývá. Dále nesmí propagovat jakoukoliv formu násilí, nelidského chování a rasismu, diskriminace na základě náboženství, třídy, rasy či jinou společenskou nesnášenlivost. Přihlašovací jméno a jiné dodatečné údaje nesmí obsahovat vulgarismy ani jiný nevhodný obsah, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých.
  2. Uživatel nesmí bez písemného souhlasu dále šířit obsah stránek provozovatele za účelem komerčního využití. Uživatel se musí zdržet chování, které by poškozovalo provozovatele a jeho dobré jméno.
  3. Uživatel bere na vědomí, že při účasti v různých soutěžích bude vystupovat pouze pod jediným přihlašovacím jménem.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakýkoliv účet při porušování podmínek registrace.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo případně zrušit účet či skupinu, ke kterým se po dobu dvanácti měsíců uživatel nepřihlásí.