Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen 01a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen 02a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen 03a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen 04a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen 05a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (1) 01a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (1) 02a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (1) 03a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (1) 04a
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (1) 05a
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 01a
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 02a
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 03a
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 04a
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 05a
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 06a
1 Český jazyk Slova Skládání slov 01a
1 Český jazyk Slova Skládání slov 02a
1 Český jazyk Slova Skládání slov 03a
1 Český jazyk Slova Skládání slov 04a
1 Český jazyk Slova Skládání slov 05a
1 Český jazyk Slova Hledání ukrytých slov 01a
1 Český jazyk Slova Hledání ukrytých slov 02a
1 Český jazyk Slova Hledání ukrytých slov (1) 01a
1 Český jazyk Slova Hledání ukrytých slov (1) 02a
1 Český jazyk Slova Hledání ukrytých slov (1) 03a
1 Český jazyk Slova Hledání ukrytých slov (1) 04a
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 01b
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 02b
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 03b
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 04b
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 05b
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 01b
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 02b
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 03b
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 04b
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 05b
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 01b
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 02b
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 03b
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 04b
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 05b
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 06b
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 01a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 02a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 03a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 04a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 05a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 06a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 07a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 08a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 09a
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 10a
1 Český jazyk Slabiky Skládání slov ze slabik 01a
1 Český jazyk Slabiky Skládání slov ze slabik 02a
1 Český jazyk Slabiky Doplňování slabik 01
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní 01b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní 02b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní 03b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní 04b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní 05b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (1) 01b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (1) 02b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (1) 03b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (1) 04b
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (1) 05b
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 01b
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 02b
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 03b
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 04b
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 05b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 01b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 02b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 03b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 04b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 05b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 06b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 07b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 08b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 09b
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 10b
Zobrazena cvičení 1–81 (7 bonusová skryta)