Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (dvojvýrazy) 01
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (dvojvýrazy) 02
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (dvojvýrazy) 03
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (dvojvýrazy) 04
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (dvojvýrazy) 05
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (věty) 01
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (věty) 02
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (věty) 03
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (věty) 04
1 Český jazyk Slova Doplňování písmen (věty) 05
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 01
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 02
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 03
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 04
1 Český jazyk Slova Počet písmen ve slovech 05
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 1 01
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 1 02
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 1 03
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 1 04
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 1 05
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 2 01
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 2 02
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 2 03
1 Český jazyk Slova Skládání slov - level 2 04
1 Český jazyk Slova Hledání ukrytých slov 01
1 Český jazyk Slova Hledání ukrytých slov 02
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 01
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 02
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 03
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 04
1 Český jazyk Slova Doplňování slov do vět 05
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 01
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 02
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 03
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 04
1 Český jazyk Hlásky Hlásky a, á, e, é 05
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 01
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 02
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 03
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 04
1 Český jazyk Dvojhlásky a hlásky Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o 05
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 01
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 02
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 03
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 04
1 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 05
1 Český jazyk Slabiky Skládání slov ze slabik 01
1 Český jazyk Slabiky Skládání slov ze slabik 02
1 Český jazyk Slabiky Doplňování slabik 01
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (dvojvýrazy) 01
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (dvojvýrazy) 02
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (dvojvýrazy) 03
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (dvojvýrazy) 04
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (dvojvýrazy) 05
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (věty) 01
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (věty) 02
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (věty) 03
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (věty) 04
1 Český jazyk Velká a malá písmena Jména obecná a jména vlastní (věty) 05
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 01
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 02
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 03
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 04
1 Český jazyk Věty Pořadí vět v textu 05
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 01
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 02
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 03
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 04
1 Český jazyk Věty Čtení s porozuměním 05
Zobrazena cvičení 1–69 (19 bonusová skryta)