Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
5 Matematika Počítání přes 10 000 Násobky čísel 10, 100, 1 000 - násobení (A) 01
5 Matematika Počítání přes 10 000 Násobky čísel 10, 100, 1 000 - násobení (A) 02
5 Matematika Počítání přes 10 000 Násobky čísel 10, 100, 1 000 - násobení (A) 03
5 Matematika Počítání přes 10 000 Násobky čísel 10, 100, 1 000 - násobení (A) 04
5 Matematika Počítání přes 10 000 Násobky čísel 10, 100, 1 000 - násobení (A) 05
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení (A) 01
8 Matematika Mnohočleny Násobení (A) 01
Zobrazena cvičení 1–7 (0 bonusová skryta)