Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název  
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 01b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 02b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 03b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 04b
9 Český jazyk Skladba věty Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá 05b
Zobrazena cvičení 1–5 (0 bonusová skryta)