Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
5 Český jazyk Význam slova Synonyma 01b
5 Český jazyk Význam slova Synonyma 02b
5 Český jazyk Význam slova Synonyma 03b
5 Český jazyk Význam slova Synonyma 04b
5 Český jazyk Význam slova Synonyma 05b
5 Český jazyk Význam slova Antonyma 01b
5 Český jazyk Význam slova Antonyma 02b
5 Český jazyk Význam slova Antonyma 03b
5 Český jazyk Význam slova Antonyma 04b
5 Český jazyk Význam slova Antonyma 05b
5 Český jazyk Význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná 01b
5 Český jazyk Význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná 02b
5 Český jazyk Význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná 03b
5 Český jazyk Význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná 04b
5 Český jazyk Význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná 05b
5 Český jazyk Význam slova Slova spisovná a nespisovná 01
5 Český jazyk Význam slova Slova spisovná a nespisovná 02
5 Český jazyk Význam slova Slova spisovná a nespisovná 03
5 Český jazyk Význam slova Slova spisovná a nespisovná 04
5 Český jazyk Význam slova Slova spisovná a nespisovná 05
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 01
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 02
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 03
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 04
5 Český jazyk Stavba slova Kořen slova 05
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 01
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 02
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 03
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 04
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze 05
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 01
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 02
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 03
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 04
5 Český jazyk Stavba slova Předložky s, se, z, ze (1) 05
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 01
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 02
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 03
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 04
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 05
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 01
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 02
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 03
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 04
5 Český jazyk Stavba slova Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (1) 05
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 01
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 02
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 03
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 04
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (dvojvýrazy) 05
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 01
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 02
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 03
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 04
5 Český jazyk Stavba slova Přípony -ný, -ní (věty) 05
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování 01b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování 02b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování 03b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování 04b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování 05b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování (1) 01b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování (1) 02b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování (1) 03b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování (1) 04b
5 Český jazyk Přídavná jména Skloňování (1) 05b
5 Český jazyk Zájmena Skloňování - zájmena já, my, vy 01b
5 Český jazyk Zájmena Skloňování - zájmeno já 01b
5 Český jazyk Zájmena Skloňování - zájmeno já (1) 01b
5 Český jazyk Zájmena Skloňování - zájmeno já (1) 02b
5 Český jazyk Zájmena Skloňování - zájmena ona, naše 01b
5 Český jazyk Zájmena Skloňování - zájmena ona, naše (1) 01b
5 Český jazyk Zájmena Skloňování - zájmena my, vy, oni 01b
5 Český jazyk Zájmena Zájmeno sebou a s sebou (předložka) 01b
5 Český jazyk Zájmena Zájmeno sebou a s sebou (předložka) (1) 01b
5 Český jazyk Zájmena Skloňování - zájmeno já, my (1) 01b
5 Český jazyk Číslovky Skloňování - dva, dvě 01b
5 Český jazyk Číslovky Skloňování - dva, dvě (1) 01b
5 Český jazyk Podmět a přísudek Shoda přísudku s podmětem 01b
Zobrazit další cvičení...
Zobrazena cvičení 1–78 (22 bonusová skryta)