Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 01a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 02a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 03a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 04a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 05a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 06a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 07a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 08a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 09a
2 Český jazyk Abeceda Pořadí písmen 10a
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 01b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 02b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 03b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 04b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 05b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 08b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 09b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 10b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 11b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 12b
2 Český jazyk Abeceda Řazení slov podle abecedy 14b
2 Český jazyk Věty Počet slov ve větách 01a
2 Český jazyk Věty Počet slov ve větách 02a
2 Český jazyk Věty Druhy vět - doplňování znamének za větou 01b
2 Český jazyk Věty Druhy vět - doplňování znamének za větou 02b
2 Český jazyk Věty Druhy vět - doplňování znamének za větou 03a
2 Český jazyk Věty Druhy vět - doplňování znamének za větou 04b
2 Český jazyk Věty Druhy vět - doplňování znamének za větou 05b
2 Český jazyk Věty Druhy vět - doplňování znamének za větou 06b
2 Český jazyk Věty Druhy vět 01b
2 Český jazyk Věty Druhy vět 02b
2 Český jazyk Věty Druhy vět (1) 01b
2 Český jazyk Věty Druhy vět (1) 02b
2 Český jazyk Věty Druhy vět - doplňování slov 01b
2 Český jazyk Věty Druhy vět - doplňování slov 02b
2 Český jazyk Věty Věta jednoduchá, souvětí 01b
2 Český jazyk Věty Věta jednoduchá, souvětí 02b
2 Český jazyk Věty Věta jednoduchá, souvětí 03b
2 Český jazyk Věty Věta jednoduchá, souvětí 04b
2 Český jazyk Věty Věta jednoduchá, souvětí 05b
2 Český jazyk Slovní druhy Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 01b
2 Český jazyk Slovní druhy Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 02b
2 Český jazyk Slovní druhy Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 03b
2 Český jazyk Slovní druhy Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 04b
2 Český jazyk Slovní druhy Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 05b
2 Český jazyk Slovní druhy Spojky 01b
2 Český jazyk Slovní druhy Spojky 02b
2 Český jazyk Slovní druhy Spojky 03b
2 Český jazyk Slovní druhy Spojky 04b
2 Český jazyk Slovní druhy Spojky 05b
2 Český jazyk Slova Slova protikladná 01b
2 Český jazyk Slova Slova protikladná 02b
2 Český jazyk Slova Synonyma 01b
2 Český jazyk Slova Synonyma 02b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 01b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 02b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 03b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 04b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 05b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 06b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 07b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 08b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 09b
2 Český jazyk Slova Slova nadřazená a slova podřazená 10b
2 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 01a
2 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 02a
2 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 03a
2 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 04a
2 Český jazyk Slabiky Počet slabik ve slovech 05a
2 Český jazyk Jména Jména obecná a jména vlastní 01b
2 Český jazyk Jména Jména obecná a jména vlastní 02b
2 Český jazyk Jména Jména obecná a jména vlastní 03b
2 Český jazyk Jména Jména obecná a jména vlastní 04b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 01b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 02b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 03b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 04b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 05b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 06b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 07b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 08b
2 Český jazyk Samohlásky a souhlásky Samohlásky u/ů/ú – doplňování 09b
Zobrazit další cvičení...
Zobrazena cvičení 1–82 (18 bonusová skryta)