Reklama

Skupiny

Skupiny umožňují vytvořit virtuální třídu, ve které se učitel stane jejím administrátorem. Učitel může žákům zadávat testy z vybrané látky a poté u jednotlivých žáků kontrolovat jejich vyplnění.

Zřízení skupiny

Skupinu může založit přihlášený uživatel po stisku tl. SKUPINY na domovské stránce. Následně musí být skupina schválena a zveřejněna správcem webu, a poté se do ní mohou přihlašovat žáci. Přihlašování probíhá přes schvalovací email automaticky zaslaný správci skupiny po stisku tl. Požádat.

Správce skupin

Seznam administrovaných skupin lze nalézt ve správě účtu.

Generování testů

Pokud jste administrátorem nějaké privátní skupiny, můžete pro ni generovat testy ze všech v systému dostupných cvičení (i neveřejných). Ve správci skupin klikněte na tl. Zadat test, případně také můžete na domovské stránce kliknout na tlačítko Úkoly.

Objeví se seznam vašich privátních úkolů obsahující tl. Generuj.

Po jeho stisku se zobrazí formulář generátoru testů.

Je třeba vyplnit všechna povinná pole označená znakem *. Do rolety Řešitelé zvolte položku Skupina a poté vyberte jednu z Vámi administrovaných skupin. Platnost testu nastavte dle Vaší potřeby, avšak pouze v uvedeném období budou mít žáci možnost test vyřešit, tj. bude se jim nabízet v seznamu úkolů dostupného z domovské stránky onlinecviceni.cz. Do pole Cvičení se položky přidávají pomocí tlačítka Přidat a můžete vybrat veškerou dostupnou látku ze všech předmětů. Do pole Počet příkladů zvolte počet příkladů, které se mají do testu vygenerovat. Pokud si přejete ke každému vygenerovanému příkladu zahrnout zadání (doporučujeme), zaškrtněte checkbox Zahrnout zadání. Poté už můžete test Otestovat (a později případně zadat v seznamu úkolů), a nebo rovnou Zadat.

Řešení testů

Pokud se po vygenerování a zadání testu přihlásí žák, který patří do skupiny, pak se mu tento zobrazí v seznamu úkolů (tlačítko Úkoly na domovské stránce). Jde o podobný princip, který funguje i u soutěží, avšak soutěže jsou určeny pro všechny uživatele onlinecviceni.cz, zatímco privátní úkoly pouze pro skupiny uživatelů.